Ռեժիսոր՝ — Մենչ Քոչարյան

Հաղորդավար՝ — Լևոն Պողոսյան

Պատրաստեց ՝ — Լևոն Պողոսյանը

Գրաֆիկական ձևավորում, մոնտաժ ՝ WearmTV